dsc00057 Försäljning av:
Vägtrummor, mark pvc, dreneringsrör.
Avloppstankar,Minireningsverk
Vi utför:
Schaktnings arb
Avloppsannläggningar
Vägbyggnationer
Vägunderhåll: vägdikning med speciell dikningsskopa,grushyvling,kantskärning med återvinningsmaskin saga,snöplogning och halkbekämpning,Skogsdikning och markberedning

Marsjö Skola
643 94 Vingåker
Tel: 0151-20027

Jörgen 070-641 69 67
0151-20033

Rolf 070-641 69 49
0151-20038

Horst 070-572 07 92
0151-20028

Fax: 0151-200 26
E-post: muldersmaskiner@gmail.com

Du är besökande nr: